Thứ sáu, Ngày 19/04/2024

Tắc Kè - Cáp Giới

Tắc Kè - Cáp Giới

Trị ho đờm, ho ra máu, hen suyễn: tắc kè cắt bỏ phần đầu, từ mắt trở lên và 4 bàn chân, cạo bỏ các vảy trắng bên ngoài thân, cắt miếng nhỏ, sao vàng, tán bột mịn, ngày uống 2 – 3 lần, mỗi lần 8 – 10g vào lúc đói...