Thứ sáu, Ngày 24/05/2024

Sa dạ con

Sa dạ con

Sa dạ con là dạ con sa xuống dưới khung chậu nhỏ, thập thò hoặc sa ra ngoài âm đạo. Sa dạ con còn gọi là âm đỉnh, âm thoát, âm trĩ...